المشاركات

عرض المشاركات من أبريل, ٢٠١٧

Travel beauty

صورة

Denim jumpsuit

صورة
                                                                                            mules: mango                                                                                             jumpsuit: INES atelier                                                                                             sunglasses: gucci                                                                                             bag: valentino                                                                                             earring: duna sab                                                                                             ph. Ines

Eclipse blossom

صورة
                                                                                                     mules: mango                                                                                                      dress: INES atelier                                                                                                      ph. Ines

Terre de Lumière

صورة
                                                                                                 rings: PANDORA                                                                                                  ph. Jelena With a desire to preserve the traditions of Provence, France, Olivier Baussan founded L’Occitane , a beauty brand focused on using natural ingredients sourced directly from the southern region of France. And the short moment at dusk as the sun falls and the sky fills with golden and purple light was the latest inspiration for L’Occitane to create their first gourmand aromatic fragrance Terre de Lumière which embodies the contrast between the aromatic freshness and the soft warmth of this magical moment - golden hour. Terre de Lumière is zesty and aromatic at first, it consists primarily of edible "notes" such as honey and almond. It is warm and enveloping, ideal for lovers of rich and sweet fragrances. Perfect example of a holiday perfume with its remarkabl

Kimono dress

صورة
                                                                                                  mules: mango                                                                                                   dress: INES atelier                                                                                                   sunglasses: le specs                                                                                                   bag: gucci                                                                                                   ph. Ines

Paris

صورة
                                                                                               shoes: mango                                                                                                pants: stradivarius                                                                                                t-shirt: h&m                                                                                                jacket: INES atelier                                                                                                backpack: yugochic                                                                                                ph. Ines

Denim dress

صورة
                                                                                                boots: steve madden                                                                                                 dress: INES atelier                                                                                                 ph. Ines

Metallic dress

صورة
                                                                                              boots: stradivarius                                                                                               dress: INES atelier                                                                                               bag: chanel                                                                                               ph. Ines

Librairie

صورة
                                                                                                  boots: steve madden                                                                                                   skirt: INES atelier                                                                                                   shirt: INES atelier                                                                                                   coat: INES atelier                                                                                                   bag: proenza schouler                                                                                                   ph. Ines

Maxi dress

صورة
                                                                                                  mules: mango                                                                                                   dress: INES atelier                                                                                                   bag: proenza schouler                                                                                                   ph. Ines

Velvet dress

صورة
                                                                                                 boots: stradivarius                                                                                                  socks: adidas                                                                                                  dress: INES atelier                                                                                                  jacket: INES atelier                                                                                                  sunglasses: ray ban                                                                                                  bag: chanel                                                                                                  ph. Ines

DO attitude

صورة
                 boots: isabel marant      jeans: zara   top: zara   bag: gucci                 sunglasses: ray ban                   jewelry: PANDORA  ph. Jelena Spring is the harbinger of all things new – and this year is no different. Adopt the DO attitude and express yourself with PANDORA SS17 collection! This season, go for color and hand-finished, high-quality jewellery that reflects your uniqueness. Make a statement and embrace your unique sense of style, whatever it may look like. In the world of personal style and self-expression, there are no faux pas – only you make the rules. Embrace your passions and dreams. Live by your truth without apology. Believe in yourself. Trust yourself. Remember your strengths. Value yourself as much as you value others. Expand your comfort zone and try something new. Unleash your creativity and have fun! Celebrate yourself and your loved ones. Share your special moments. DO! When you DO , everything is possible.